Phần mềm

Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface

Ngày đăng04/09/2019 4,868

Nếu trong quá trình cài đặt filezilla server, sau khi hoàn tất mà không thể start được dịch vụ với thông báo lỗi sau

Các bạn có vào link https://support.microsoft.com/en-us/help/2533623/microsoft-security-advisory-insecure-library-loading-could-allow-remote-code-execution, các bạn chọn đúng version windows của mình và download update về.

Sau khi update xong khởi động lại server là sẽ start được filezilla server nhé

Nếu các bạn không update được có thể vào link sau để setup filezilla server ở version thấp hơn nhé: https://filezilla-server.en.uptodown.com/windows/versions

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar: