DirectAdmin

Xóa Message System trong Directadmin

Ngày đăng26/09/2019 1,460

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chỉ với 2 lệnh sau

rm -rf /usr/local/directadmin/data/tickets/

 

echo "" > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list

Thật đơn giản, chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,339
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 920
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,604
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,367
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Ngày đăng04/09/2019 824
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,235