Windows

[MSSQL] Allow remote database trên windows

[MSSQL] Allow remote database trên windows

Ngày đăng17/12/2020 291

Hướng dẫn thao tác allow remote database cho MSSQL trên windows

[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows

[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows

Ngày đăng01/12/2020 339

Hướng dẫn tạo file bath script backup database trên windows

Fix: The Remote Computer requires network level authentication

Fix: The Remote Computer requires network level authentication

Ngày đăng19/11/2020 444

Lỗi remote The Remote Computer requires network level authentication là do Network Level Authentication (or NLA) được enable

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Ngày đăng14/08/2020 985

Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn tất thành công hay chưa.

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

Ngày đăng11/08/2020 1,040

Bằng cách sử dụng URL Rewrite các bạn có thể triển khai cấu hình load balancing and reverse proxy. Máy chủ được sử dụng làm reverse proxy nhận các yêu cầu Web và sau đó chuyển tiếp chúng đến một số ứng dụng mạng nội bộ để xử lý.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

Ngày đăng08/06/2020 1,090

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Ngày đăng26/03/2020 1,802

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Ngày đăng17/01/2020 1,888

Hướng dẫn lệnh ghi file trên batch script windows để các bạn system admin

Batch script đồng bộ folder trên windows

Batch script đồng bộ folder trên windows

Ngày đăng06/01/2020 1,556

Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server. Sau đây là hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa 2 folder trên windows.

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

Ngày đăng26/11/2019 1,106

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Batch script backup database mysql trên windows

Batch script backup database mysql trên windows

Ngày đăng15/11/2019 1,435

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Rewrite image to cdn asp.net

Rewrite image to cdn asp.net

Ngày đăng29/10/2019 786

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

Bài viết nổi bật

[Windows] Khắc phục lỗi ServerManager.exe Error 0xc0000135
[Windows] Khắc phục lỗi ServerManager.exe Error 0xc0000135
Ngày đăng04/05/2021 24
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 70
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
Ngày đăng27/04/2021 33
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 26
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
Ngày đăng22/04/2021 53
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
Ngày đăng20/04/2021 43
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 104
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Ngày đăng19/03/2021 132
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
Ngày đăng01/03/2021 116
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
Ngày đăng22/01/2021 140