Plesk

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Ngày đăng08/02/2021 78

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

Nếu có 2 domain cùng nằm chung 1 hosting plesk nhưng: domain1 cái dùng mail server plesk và domain2 dùng mail server khác nhưng lại không gửi mail được từ domain1 qua domain2 thì các bạn cần phải thao tác Disable mail service cho domain2 trên Plesk

  • Vào Mail, vào tab Mail Settings.

  • Bỏ check Activate mail service on this domain 

  • Sau đó chọn OK

disable-mail-service-plesk

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 130
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 311
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Ngày đăng25/10/2020 254
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Ngày đăng12/08/2020 618
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 864
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 926
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Ngày đăng29/10/2019 702
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Ngày đăng09/10/2019 1,406
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,316
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Ngày đăng23/09/2019 757