Plesk

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 35

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Ngày đăng08/02/2021 32

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 85

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

Ngày đăng02/01/2021 226

Hướng dẫn thao tác tạo email trên hosting Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Ngày đăng25/10/2020 207

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem khi start plesk
Starting sw-cp-serverd: nginx: [emerg] BIO_new_file("/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.pem") failed

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Ngày đăng12/08/2020 564

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Ngày đăng04/05/2020 822

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Ngày đăng17/04/2020 861

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Ngày đăng29/10/2019 633

Hướng dẫn fix lỗi Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Ngày đăng09/10/2019 1,256

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Ngày đăng29/09/2019 1,258

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Ngày đăng23/09/2019 697

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk một cách đơn giản kèm có kèm hình ảnh

Bài viết nổi bật

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 35
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 32
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 85
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 226
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 822
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 861
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,258