Plesk

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Ngày đăng14/08/2021 103

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.

[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates  trên plesk bằng CLI

[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI

Ngày đăng06/08/2021 119

Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI (Command Line)

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

Ngày đăng20/05/2021 143

Hướng dẫn back up/restore database trên máy chủ Plesk Linux và Plesk Windows

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI

Ngày đăng02/05/2021 153

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI không cần phải đăng nhập vào Plesk Control

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

Ngày đăng31/03/2021 166

Hướng dẫn set default web cho server khi truy cập vào ip server Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

Ngày đăng09/03/2021 217

Thiết lập chuyển tiếp thư của email đến một hoặc nhiều địa chỉ email

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 205

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Ngày đăng08/02/2021 175

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 239

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

Ngày đăng02/01/2021 462

Hướng dẫn thao tác tạo email trên hosting Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Ngày đăng25/10/2020 383

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem khi start plesk
Starting sw-cp-serverd: nginx: [emerg] BIO_new_file("/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.pem") failed

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Ngày đăng12/08/2020 756

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Bài viết nổi bật

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
Ngày đăng14/08/2021 103
[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates  trên plesk bằng CLI
[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI
Ngày đăng06/08/2021 119
[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let
[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI
Ngày đăng02/05/2021 153
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 205
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 175
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 239
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 462
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 994
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 1,112
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,465