Plesk

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Ngày đăng14/08/2021 311

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.

[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates  trên plesk bằng CLI

[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI

Ngày đăng06/08/2021 309

Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI (Command Line)

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

Ngày đăng20/05/2021 332

Hướng dẫn back up/restore database trên máy chủ Plesk Linux và Plesk Windows

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI

Ngày đăng02/05/2021 337

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI không cần phải đăng nhập vào Plesk Control

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

Ngày đăng31/03/2021 352

Hướng dẫn set default web cho server khi truy cập vào ip server Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

Ngày đăng09/03/2021 427

Thiết lập chuyển tiếp thư của email đến một hoặc nhiều địa chỉ email

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 407

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Ngày đăng08/02/2021 379

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 402

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

Ngày đăng02/01/2021 741

Hướng dẫn thao tác tạo email trên hosting Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Ngày đăng25/10/2020 571

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem khi start plesk
Starting sw-cp-serverd: nginx: [emerg] BIO_new_file("/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.pem") failed

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Ngày đăng12/08/2020 1,025

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Bài viết nổi bật

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
Ngày đăng14/08/2021 311
[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates  trên plesk bằng CLI
[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI
Ngày đăng06/08/2021 309
[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let
[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI
Ngày đăng02/05/2021 337
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 407
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 379
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 402
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 741
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 1,175
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 1,414
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,649