Plesk

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

Ngày đăng20/05/2021 85

Hướng dẫn back up/restore database trên máy chủ Plesk Linux và Plesk Windows

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI

Ngày đăng02/05/2021 97

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI không cần phải đăng nhập vào Plesk Control

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

Ngày đăng31/03/2021 114

Hướng dẫn set default web cho server khi truy cập vào ip server Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

Ngày đăng09/03/2021 153

Thiết lập chuyển tiếp thư của email đến một hoặc nhiều địa chỉ email

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 138

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Ngày đăng08/02/2021 126

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 180

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk

Ngày đăng02/01/2021 383

Hướng dẫn thao tác tạo email trên hosting Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Ngày đăng25/10/2020 324

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem khi start plesk
Starting sw-cp-serverd: nginx: [emerg] BIO_new_file("/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.pem") failed

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Ngày đăng12/08/2020 689

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Ngày đăng04/05/2020 927

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Ngày đăng17/04/2020 1,026

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Bài viết nổi bật

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let
[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI
Ngày đăng02/05/2021 97
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 138
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 126
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 180
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 383
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 927
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 1,026
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,394