Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla

Bắt đầu từ phiên bản 3.10.0, FileZilla sử dụng FTP over TLS làm mặc định.

Khi kết nối FTP sử dụng dụng FileZilla phiên bản 3.10.x, bạn sẽ gặp phải lỗi "Failed to retrieve directory listing"

Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể thực hiện:

1, Downgrade xuống phiên bản FileZilla 3.9.0.6

http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/

2, Nếu bạn vẫn muốn sử dụng phiên bản 3.10.x. Bạn có thể cấu hình Encryption thành Only use plain FTP (insecure)

Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla

Bạn có thể theo dõi thông tin tại forum FileZilla:

https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?f=2&t=34860

Chúc các bạn thành công

Bình luận