Mdaemon

[MDaemon] Hướng dẫn disable check IP Webmail session trên webmail admin

[MDaemon] Hướng dẫn disable check IP Webmail session trên webmail admin

Ngày đăng02/08/2021 381

Hướng dẫn disable check IP Webmail session, lỗi tự logout khi IP bị thay đổi

[MDaemon] Hướng dẫn tạo email catchall

[MDaemon] Hướng dẫn tạo email catchall

Ngày đăng26/01/2021 436

CatchAll Email là chức năng nhận toàn bộ email gửi đến domain khi email người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail

Ngày đăng22/01/2021 568

Hướng dẫn tăng time out khi đăng nhập webmail trên MDaemon

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

Ngày đăng19/01/2021 460

Hạn chế gửi mail ra ngoài, chỉ cho user gửi trong local trên MDaemon

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

Ngày đăng26/11/2020 576

Hướng dẫn thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác

[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác

Ngày đăng26/11/2020 724

Bắt mail ra vào của nhân viên copy sang một email khác để backup email

[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail

[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail

Ngày đăng26/11/2020 827

Hướng dẫn thay đổi logo webmail trên mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin

[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin

Ngày đăng23/11/2020 743

Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin của Mdaemon hỗ trợ email cho nhiều domain

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

Ngày đăng22/11/2020 1,520

Hướng dẫn tạo chử ký cho email trong mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

Ngày đăng22/11/2020 1,351

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

Ngày đăng22/11/2020 1,152

Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon để gửi mail cho nhiều user email

[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin

[MDaemon] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user bằng tài khoản Admin

Ngày đăng22/11/2020 931

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email user khi dùng tài khoản admin trên webadmin Mdaemon