Mã nguồn

[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config

[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config

Ngày đăng06/01/2021 54

Hướng dẫn cấu hình rewrite, redirect non-www to www trên asp.net web.config

[Javascript] Replacte URL trên javascript

[Javascript] Replacte URL trên javascript

Ngày đăng03/12/2020 170

Hướng dẫn code mẫu dùng để replace URL trên Java Script

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

Ngày đăng04/05/2020 883

Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Rewrite image to cdn asp.net

Rewrite image to cdn asp.net

Ngày đăng29/10/2019 738

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

Ngày đăng10/10/2019 1,374

Khách phục lỗi khi chỉnh sửa trang trên wordpress: Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

Error Establishing a Database Connection trên WordPress

Error Establishing a Database Connection trên WordPress

Ngày đăng01/10/2019 670

Nếu website của bạn đang hoạt động bị lôi Error Establishing a Database Connection các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

ASP.NET rejected this request because the queue limit was exceeded

ASP.NET rejected this request because the queue limit was exceeded

Ngày đăng19/09/2019 761

Khi tối ưu hóa và điều chỉnh một ứng dụng ASP.NET, bạn có thể muốn tăng giá trị của requestQueueLimit. RequestQueueLimit là số lượng yêu cầu tối đa của một tiến ASP.NET trước khi lỗi được trả về máy khách.

Hướng dẫn cài đặt wordpress trên cpanel

Hướng dẫn cài đặt wordpress trên cpanel

Ngày đăng19/09/2019 722

Hướng dẫn upload và cài đặt mã nguồn wordpres trên hosting cpanel đầy đủ và đơn giản

Fix lỗi Method not found:

Fix lỗi Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()'.

Ngày đăng07/09/2019 1,411

Trong trường hợp các bạn chạy dưới local bình thường nhưng khi upload lên hosting bị lỗi Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()' là do lỗi chưa có .NetFramework 4.6

Hướng dẫn fix lỗi font khi sử dụng database marinadb trên mã nguồn Joomla

Hướng dẫn fix lỗi font khi sử dụng database marinadb trên mã nguồn Joomla

Ngày đăng07/09/2019 1,121

Hiện tại các website đang chạy Joomla gặp vấn đề lỗi font khi sử dụng marinadb, sau đây mình xin hướng dẫn cách khác phục lỗi font khi sử dụng database marina với mã nguồn Joomla.

Max upload file size trên ASP.NET

Max upload file size trên ASP.NET

Ngày đăng04/09/2019 842

Thông thường các website asp.net mặc định chỉnh cho phép các bạn upload file <= 2MB nếu bạn cần upload file lớn hơn các bạn làm theo hướng dẫn sau.

Khắc phục lỗi Magento 2.1 Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/pki/tls/certs) is not within the allowed path(s)

Khắc phục lỗi Magento 2.1 Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/pki/tls/certs) is not within the allowed path(s)

Ngày đăng03/09/2019 770

Sau khi đã cài đầy đủ các yêu cầu của magento nhưng khi setup vẫn hiện thông báo lỗi Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/pki/tls/certs) is not within the allowed path(s)... các bạn làm theo hướng dẫn sau khắc phục lỗi nhé.

Bài viết nổi bật

[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
Ngày đăng06/01/2021 54
[Javascript] Replacte URL trên javascript
[Javascript] Replacte URL trên javascript
Ngày đăng03/12/2020 170
Fix lỗi Method not found:
Fix lỗi Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()'.
Ngày đăng07/09/2019 1,411
Hướng dẫn fix lỗi font khi sử dụng database marinadb trên mã nguồn Joomla
Hướng dẫn fix lỗi font khi sử dụng database marinadb trên mã nguồn Joomla
Ngày đăng07/09/2019 1,121
Khắc phục lỗi Magento 2.1 Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/pki/tls/certs) is not within the allowed path(s)
Khắc phục lỗi Magento 2.1 Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/pki/tls/certs) is not within the allowed path(s)
Ngày đăng03/09/2019 770