Linux

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

Ngày đăng11/10/2021 15

Hướng dẫn thao tác cài đặt cPanel trên linux

Hướng dẫn cài đặt speedtest cli trên centos

Hướng dẫn cài đặt speedtest cli trên centos

Ngày đăng28/09/2021 87

Hướng dần cài đặt speedtest cli trên linux để đo tốc độ mạng

Fix: Windows Cannot Find C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe

Fix: Windows Cannot Find C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe

Ngày đăng20/09/2021 152

Hướng dẫn fix lôi Windows Cannot Find “C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe khi mở taskbar manager

Fix lỗi DD: Memory Exhausted by Input Buffer of Size Bytes

Fix lỗi DD: Memory Exhausted by Input Buffer of Size Bytes

Ngày đăng20/09/2021 92

Hướng dẫn fix lỗi DD: Memory Exhausted by Input Buffer of Size Bytes khi tạo file bằng lệnh dd

[Apache] Fix lỗi Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked

[Apache] Fix lỗi Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked

Ngày đăng15/09/2021 97

Hướng dẫn fix lỗi Fix lỗi Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked khi start apache

[MySQL] Khắc phục lỗi cannot allocate memory for the buffer pool

[MySQL] Khắc phục lỗi cannot allocate memory for the buffer pool

Ngày đăng06/09/2021 118

Hướng dẫn khắc phục lỗi cannot allocate memory for the buffer pool không thể start mysql

Hướng dẫn cài đặt Java 8 tên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Java 8 tên CentOS 7

Ngày đăng30/08/2021 143

Hướng dẫn cài đặt Java 8 Oracle trên CenOS 7

Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7

Ngày đăng28/08/2021 154

Netdata là một hệ thống theo dõi hiệu suất và tình trạng máy chủ, theo thời gian thực.

[DirectAdmin] Hướng dẫn reset password admin OpenliteSpeed

[DirectAdmin] Hướng dẫn reset password admin OpenliteSpeed

Ngày đăng26/08/2021 138

Hướng dẫn thao tác reset password admin OpenliteSpeed khi cài đặt trên DirectAdmin

[MySQL] Lệnh optimize tất cả database trong mysql

[MySQL] Lệnh optimize tất cả database trong mysql

Ngày đăng25/08/2021 136

Hướng dẫn thao tác lệnh optimize tất cả database trong mysql trên linux và windows

[MySQL] Lệnh repair tất cả database trong mysql

[MySQL] Lệnh repair tất cả database trong mysql

Ngày đăng25/08/2021 150

Hướng dẫn thao tác lệnh repair tất cả database trong mysql trên linux và windows

[Linux] Lệnh tìm kiếm file theo dung lượng

[Linux] Lệnh tìm kiếm file theo dung lượng

Ngày đăng09/08/2021 235

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm file có dung lượng lớn hơn, nhỏ hơn hay empty file

Bài viết nổi bật

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
Ngày đăng11/10/2021 15
Hướng dẫn cài đặt speedtest cli trên centos
Hướng dẫn cài đặt speedtest cli trên centos
Ngày đăng28/09/2021 87
Fix lỗi DD: Memory Exhausted by Input Buffer of Size Bytes
Fix lỗi DD: Memory Exhausted by Input Buffer of Size Bytes
Ngày đăng20/09/2021 92
[Apache] Fix lỗi Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked
[Apache] Fix lỗi Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked
Ngày đăng15/09/2021 97
[MySQL] Khắc phục lỗi cannot allocate memory for the buffer pool
[MySQL] Khắc phục lỗi cannot allocate memory for the buffer pool
Ngày đăng06/09/2021 118
Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7
Ngày đăng28/08/2021 154
[DirectAdmin] Hướng dẫn reset password admin OpenliteSpeed
[DirectAdmin] Hướng dẫn reset password admin OpenliteSpeed
Ngày đăng26/08/2021 138
[Linux] Lệnh tìm kiếm file theo dung lượng
[Linux] Lệnh tìm kiếm file theo dung lượng
Ngày đăng09/08/2021 235
[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2
[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2
Ngày đăng03/08/2021 163
[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL
[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL
Ngày đăng02/08/2021 117