Linux

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

Ngày đăng03/06/2021 51

Hướng dẫn fix lỗi Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh khi backup FTP trên DirectAdmin

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

Ngày đăng02/06/2021 27

Hướng dẫn fix lỗi Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

Ngày đăng02/06/2021 46

Hướng dẫn thao tác thay đỗi version trên DirectAdmin sử dụng Multi PHP

[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql

[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql

Ngày đăng28/05/2021 76

Hướng dẫn bỏ qua phân biệt hoa thường trên MySQL

[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

Ngày đăng24/05/2021 33

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7 bằng lệnh yum

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

Ngày đăng21/05/2021 39

Vì lý do gì đó bạn cần đổi password của tất cả user, itcweb sẽ hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache

[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache

Ngày đăng21/05/2021 51

Hướng dẫn cấu hình bock file xmlrpc.php trong apache

[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

Ngày đăng18/05/2021 83

Hướng dẫn cài đặt thư viện yum-utils trên Ubuntu để chạy lệnh yum

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

Ngày đăng13/05/2021 44

Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin, chuyển từ PureFTP sang ProFTP

[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos

[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos

Ngày đăng10/05/2021 63

Firewalld là một giải pháp quản lý tường lửa có sẵn trên Linux, hoạt động như hệ thống iptables do nhân Linux cung cấp.

[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found

[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found

Ngày đăng28/04/2021 214

Hướng dẫn khắc phục lỗi ifconfig: command not found trên linux

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

Ngày đăng18/04/2021 105

Hướng dẫn thao tác reset password root CentOS 7

Bài viết nổi bật

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
Ngày đăng02/06/2021 27
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
Ngày đăng02/06/2021 46
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
Ngày đăng24/05/2021 33
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
Ngày đăng21/05/2021 39
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 51
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 83
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 63
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 91
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 115
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 139