Linux

[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 5.0 trên centos 7

[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 5.0 trên centos 7

Ngày đăng20/05/2022 19

Zabbix là một giải pháp giám sát phân tán mã nguồn mở cấp doanh nghiệp.

[Linux] Hàm column chia cột trong linux

[Linux] Hàm column chia cột trong linux

Ngày đăng03/05/2022 78

Hướng dẫn sử dụng hàm column chia cột trong linux để dễ nhìn

[Linux] Hướng dẫn thay đổi DNS trên Centos hoặc Ubuntu

[Linux] Hướng dẫn thay đổi DNS trên Centos hoặc Ubuntu

Ngày đăng27/04/2022 66

Hướng dẫn thay đổi DNS trên linux Centos hoặc Ubuntu

[Linux] Hướng dẫn lệnh list disk name trong linux

[Linux] Hướng dẫn lệnh list disk name trong linux

Ngày đăng26/03/2022 117

Hướng dẫn lệnh list disk name trong linux

[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0

[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0

Ngày đăng17/03/2022 128

Hướng dẫn thao tác cài đặt HAPROXY version 2.0

[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server

[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server

Ngày đăng16/02/2022 309

Hướng dẫn khai báo Forwarding Client IP’s của HAProxy đến Backend Web Server

[Nginx] virtual host traffic status module

[Nginx] virtual host traffic status module

Ngày đăng03/02/2022 229

Hướng dẫn cài đặt cấu hình Nginx virtual host traffic status module

Fix lỗi -bash: htpasswd: command not found

Fix lỗi -bash: htpasswd: command not found

Ngày đăng03/02/2022 245

Hướng dẫn khác phục lỗi khi chạy lệnh htpasswd do bạn chưa cài đặt thư viện httpd-tools

[Centos] Fix lỗi locate: command not found

[Centos] Fix lỗi locate: command not found

Ngày đăng03/01/2022 391

Hướng dẫn khắc phục lỗi locate: command not found. Lệnh locate dùng để định vị, tìm 1 file trong lunux

[LiteSpeed] Update license cho litespeed web adc

[LiteSpeed] Update license cho litespeed web adc

Ngày đăng29/12/2021 264

Hướng dẫn thao tác update license cho litespeed web adc, litespeed load balancer

[MySQL] Lệnh import database trong mysql

[MySQL] Lệnh import database trong mysql

Ngày đăng25/12/2021 320

Hướng dẫn import database mysql bằng command line

[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

Ngày đăng23/12/2021 293

Adobe Bridge là một công cụ tổ chức độc lập trong bộ ứng dụng Adobe, chủ yếu được sử dụng để quản lý các file Adobe và sắp xếp chúng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể. Trong thực tế, khả năng tổ chức của ứng dụng này rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể sử dụng nó để tổ chức tất cả các loại tập tin trong máy tính của bạn.

Bài viết nổi bật

[Linux] Hàm column chia cột trong linux
[Linux] Hàm column chia cột trong linux
Ngày đăng03/05/2022 78
[Linux] Hướng dẫn lệnh list disk name trong linux
[Linux] Hướng dẫn lệnh list disk name trong linux
Ngày đăng26/03/2022 117
[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0
[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0
Ngày đăng17/03/2022 128
[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server
[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server
Ngày đăng16/02/2022 309
[Nginx] virtual host traffic status module
[Nginx] virtual host traffic status module
Ngày đăng03/02/2022 229
[LiteSpeed] Update license cho litespeed web adc
[LiteSpeed] Update license cho litespeed web adc
Ngày đăng29/12/2021 264
[MySQL] Lệnh import database trong mysql
[MySQL] Lệnh import database trong mysql
Ngày đăng25/12/2021 320
[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS
[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS
Ngày đăng23/12/2021 293
[OpenSSL] Hướng mã móa file Bash Shell Script trên linux
[OpenSSL] Hướng mã móa file Bash Shell Script trên linux
Ngày đăng23/12/2021 320
Mysql import error - #1005 - Can
Mysql import error - #1005 - Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")
Ngày đăng18/12/2021 347