Linux

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

Ngày đăng24/02/2021 16

DKIM sẽ ký thư đi và máy chủ nhận sẽ kiểm tra chữ ký đó so với các bản ghi DNS được thêm vào zonedns của bạn để xác minh chữ ký và hạ điểm thư rác nếu nó vượt qua.

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

Ngày đăng23/02/2021 34

Module mod_rewrite giúp các bạn biến tấu lại url website theo cách riêng của bạn

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'

Ngày đăng19/02/2021 69

Hướng dẫn fix lỗi Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list' khi tạo user hoặc change password trên DirectAdmin

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 34

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

[MySQL] Error reading communication packets

[MySQL] Error reading communication packets

Ngày đăng17/02/2021 80

Hướng dẫn fix lỗi MySQL: Error reading communication packets

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 84

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7

[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7

Ngày đăng01/02/2021 31

Linux Malware Detect (LMD) là công cụ quét và phát hiện phần mềm độc hại dành cho Linux. Nó có thể được cài đặt trên môi trường cPanel WHM và Linux cùng với các công cụ phát hiện khác như ClamAV.

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7

Ngày đăng30/01/2021 113

Let’s Encrypt là Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) cung cấp và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí cho phép HTTPS được mã hóa trên máy chủ web

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

Ngày đăng29/01/2021 66

Docker là một nền tảng triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux

[MariaDB] mariadb.service failed to run

[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

Ngày đăng27/01/2021 85

Hướng dẫn fix lỗi khi start mariadb: mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

Ngày đăng21/01/2021 75

Khắc phục lỗi giới hạn độ dài nội dung email khi gửi vào mailinglist trên Exim DirectAdmin.

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Ngày đăng18/01/2021 97

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 16
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 69
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 34
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 80
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 84
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 31
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 66
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 85
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 75
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 97