Linux

[mongodb] Backup Restore database mongodb

[mongodb] Backup Restore database mongodb

Ngày đăng21/07/2021 26

Hướng dẫn thao tác backup restore mongodb bằng command line

[CageFS] Lệnh enable disable cagefs trong linux command line

[CageFS] Lệnh enable disable cagefs trong linux command line

Ngày đăng17/07/2021 73

Đôi khi các bạn sẽ gặp lỗi một số thư viện như mysql hay mysqli không load được khi dùng cloud linux

[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6

[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6

Ngày đăng21/06/2021 47

Hướng dẫn update openssh server trên Centos 6 khi bị lỗi

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

Ngày đăng03/06/2021 108

Hướng dẫn fix lỗi Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh khi backup FTP trên DirectAdmin

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

Ngày đăng02/06/2021 78

Hướng dẫn fix lỗi Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

Ngày đăng02/06/2021 91

Hướng dẫn thao tác thay đỗi version trên DirectAdmin sử dụng Multi PHP

[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql

[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql

Ngày đăng28/05/2021 139

Hướng dẫn bỏ qua phân biệt hoa thường trên MySQL

[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

Ngày đăng24/05/2021 72

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7 bằng lệnh yum

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

Ngày đăng21/05/2021 59

Vì lý do gì đó bạn cần đổi password của tất cả user, itcweb sẽ hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache

[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache

Ngày đăng21/05/2021 98

Hướng dẫn cấu hình bock file xmlrpc.php trong apache

[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

Ngày đăng18/05/2021 228

Hướng dẫn cài đặt thư viện yum-utils trên Ubuntu để chạy lệnh yum

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

Ngày đăng13/05/2021 85

Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin, chuyển từ PureFTP sang ProFTP

Bài viết nổi bật

[mongodb] Backup Restore database mongodb
[mongodb] Backup Restore database mongodb
Ngày đăng21/07/2021 26
[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6
[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6
Ngày đăng21/06/2021 47
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
Ngày đăng02/06/2021 78
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
Ngày đăng02/06/2021 91
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
Ngày đăng24/05/2021 72
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
Ngày đăng21/05/2021 59
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 98
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 228
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 99
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 127