Linux

[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found

[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found

Ngày đăng28/04/2021 58

Hướng dẫn khắc phục lỗi ifconfig: command not found trên linux

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

Ngày đăng18/04/2021 72

Hướng dẫn thao tác reset password root CentOS 7

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux

Ngày đăng18/04/2021 62

Hướng dẫn check service và start khi bị stop trên linux bằng bash script và crontab

[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli

[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli

Ngày đăng12/04/2021 69

Máy chủ MySQL cho phép chúng ta tạo nhiều tài khoản người dùng và cấp quyền thích hợp để người dùng có thể truy cập và quản lý cơ sở dữ liệu.

[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7

[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7

Ngày đăng09/04/2021 60

SVN là một giải pháp kiểm soát các phiên bản được sử dụng rộng rãi, giúp lưu trữ các tệp thuộc các phiên bản khác nhau, như mã nguồn và tài liệu.

[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7

[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7

Ngày đăng31/03/2021 77

Elasticsearch là một nền tảng để tìm kiếm phân tán và phân tích dữ liệu trong thời gian thực. Sự phổ biến của nó là do dễ sử dụng, các tính năng mạnh mẽ và khả năng mở rộng.

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

Ngày đăng31/03/2021 56

Hướng dẫn set default web cho server khi truy cập vào ip server Plesk

[Python] ImportError: No module named requests

[Python] ImportError: No module named requests

Ngày đăng28/03/2021 67

Khắc phục lỗi ImportError: No module named requests khi chạy ứng dụng Python

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx

Ngày đăng16/03/2021 125

Hướng dẫn thao tác cài đặt SSL cho domain trên Nginx

[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7

[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7

Ngày đăng15/03/2021 170

Bản phát hành PHP 7.3 có nhiều bản sửa lỗi, bao gồm lỗ memory segmentation/corruption faults

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

Ngày đăng09/03/2021 101

Thiết lập chuyển tiếp thư của email đến một hoặc nhiều địa chỉ email

[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux

[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux

Ngày đăng06/03/2021 78

Hướng dẫn tạo phần vùng ổ cứng lớn hơn 2TB trên linux GPT partition

Bài viết nổi bật

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 62
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 69
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 60
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 78
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 144
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 82
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 156
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 130
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 67