Windows

Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

Ngày đăng24/10/2019 659

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Ngày đăng10/10/2019 1,039

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Tạo file batch upload ftp trên windows

Tạo file batch upload ftp trên windows

Ngày đăng26/09/2019 1,392

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Ngày đăng07/09/2019 1,948

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo 1 file batch để nén file, folder và có thể đặt lịch chạy file batch để backup các folder cũng như các file cần thiết

Script xóa log database mssql

Script xóa log database mssql

Ngày đăng06/09/2019 1,057

Bạn đang gặp rắc rối vì log database quá lớn, chiếm nhiều lượng, itcweb xin gửi các bạn script xóa log database mssql

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Ngày đăng05/09/2019 1,990

Máy chủ Windows 2012 cho phép một session Remote Desktop duy nhất. Bạn có thể chọn bật nhiều session RDP

Fix lỗi ADODB.Recordset error

Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

Ngày đăng04/09/2019 1,337

Nếu website của bạn báo lỗi ADODB.Connection error '800a0e7a' Provider cannot be found. It may not be properly installed, có thể server của bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server

Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server

Ngày đăng03/09/2019 1,564

Nếu file .sql của bạn quá lớn khi execute file sẽ xuất hiện báo lỗi như sau Insufficient memory to continue the execution of the program. Để khách phục vấn đề trên các bạn có thể execute file bằng command line

Redirect http to https trên web.config

Redirect http to https trên web.config

Ngày đăng03/09/2019 847

Thông thường, rule redirect được khai báo trong file web.config nằm trong thư mục gốc website của. Nếu redirect không hoạt động, hay kiểm tra web.config có tồn tại không và rule redirect có đúng quy tắc không

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Ngày đăng02/09/2019 10,044

Nếu bạn Cài đặt server sử dụng server evaluation iso, nhưng sau đó bạn muốn nâng cấp lên phiên bản windows server full bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

Bài viết nổi bật

[Windows] Khắc phục lỗi ServerManager.exe Error 0xc0000135
[Windows] Khắc phục lỗi ServerManager.exe Error 0xc0000135
Ngày đăng04/05/2021 24
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 70
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
Ngày đăng27/04/2021 33
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 26
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
Ngày đăng22/04/2021 53
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
Ngày đăng20/04/2021 43
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 104
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Ngày đăng19/03/2021 133
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
Ngày đăng01/03/2021 116
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
Ngày đăng22/01/2021 140