Windows

[CMD] Replace string bằng command line trên windows

[CMD] Replace string bằng command line trên windows

Ngày đăng11/04/2022 174

Hướng dẫn tạo batch file replace string trên windows

[CMD] Rename file trong command line windows

[CMD] Rename file trong command line windows

Ngày đăng11/04/2022 121

Chúng ta có thể sử dụng lệnh rename để đổi tên file trong CMD với lệnh rename hoặc ren

[PowerShell] Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows

[PowerShell] Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows

Ngày đăng04/04/2022 129

Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows dùng để đọc nội dung cuối của file

[Windows 11] Hướng dẫn tắt sửa lỗi chính tả trên windows 11

[Windows 11] Hướng dẫn tắt sửa lỗi chính tả trên windows 11

Ngày đăng03/01/2022 887

Hướng dẫn bật tắt chế độ tự động sửa lỗi chính tả hay còn gọi là Autocorrect misspelled words

[MySQL] Lệnh import database trong mysql

[MySQL] Lệnh import database trong mysql

Ngày đăng25/12/2021 320

Hướng dẫn import database mysql bằng command line

Mysql import error - #1005 - Can

Mysql import error - #1005 - Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")

Ngày đăng18/12/2021 347

Hướng dẫn fix lỗi khi import db Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")

[MSSQL] DISTINCT clause with WHERE

[MSSQL] DISTINCT clause with WHERE

Ngày đăng16/12/2021 240

Hướng dẫn SELECT dữ liệu kết hợp với WHERE SELECT DISTINCT

[Windows] delete windows.old trên Windows 11

[Windows] delete windows.old trên Windows 11

Ngày đăng27/11/2021 359

Hướng dẫn xóa folder windows.old trên windows 11 sau khi update

[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation

[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation

Ngày đăng19/11/2021 1,037

Màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ "Windows 11 home insider preview single language Evaluation copy build xxxx" hay "Windows 11 pro insider preview Evaluation copy build xxxx" trên Desktop dưới góc bên phải khiến bạn cảm thấy khó chịu và muốn xóa bỏ nó đi

Fix lỗi 401 Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials

Fix lỗi 401 Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials

Ngày đăng19/10/2021 680

Hướng dẫn fix lỗi 401 Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials trên IIS

Hướng dẫn đổi mật khảu trên windows server

Hướng dẫn đổi mật khảu trên windows server

Ngày đăng15/09/2021 489

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên wndows server nhanh và đơn giản

[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting

[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting

Ngày đăng10/09/2021 449

Hướng dẫn cho phép user share screen (chia sẽ màn hình) trên Zoom Meeting

Bài viết nổi bật

[CMD] Replace string bằng command line trên windows
[CMD] Replace string bằng command line trên windows
Ngày đăng11/04/2022 174
[PowerShell] Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows
[PowerShell] Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows
Ngày đăng04/04/2022 129
[Windows 11] Hướng dẫn tắt sửa lỗi chính tả trên windows 11
[Windows 11] Hướng dẫn tắt sửa lỗi chính tả trên windows 11
Ngày đăng03/01/2022 887
[MySQL] Lệnh import database trong mysql
[MySQL] Lệnh import database trong mysql
Ngày đăng25/12/2021 320
Mysql import error - #1005 - Can
Mysql import error - #1005 - Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")
Ngày đăng18/12/2021 347
[Windows] delete windows.old trên Windows 11
[Windows] delete windows.old trên Windows 11
Ngày đăng27/11/2021 359
[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation
[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation
Ngày đăng19/11/2021 1,037
Fix lỗi 401 Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials
Fix lỗi 401 Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials
Ngày đăng19/10/2021 680
[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting
[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting
Ngày đăng10/09/2021 449
[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting
[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting
Ngày đăng10/09/2021 475