Windows

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail

Ngày đăng22/01/2021 94

Hướng dẫn tăng time out khi đăng nhập webmail trên MDaemon

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain

Ngày đăng19/01/2021 52

Hạn chế gửi mail ra ngoài, chỉ cho user gửi trong local trên MDaemon

Fix lỗi Internal Error has Occurred

Fix lỗi Internal Error has Occurred

Ngày đăng16/01/2021 271

Hướng dẫn fix lỗi Remote Desktop Internal Error has Occurred trên windows

Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor

Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor

Ngày đăng15/01/2021 73

Hướng dẫn allow remote desktop trên windows 2008 trong Group Policy Editor

Kill process Service Remote Desktop

Kill process Service Remote Desktop

Ngày đăng31/12/2020 166

Hướng dẫn restart service Remote Desktop trên CMD, kill process trên windows

[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng

[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng

Ngày đăng19/12/2020 155

Hướng dẫn lấy Serial Number của ổ cứng trên windows

[MSSQL] Allow remote database trên windows

[MSSQL] Allow remote database trên windows

Ngày đăng17/12/2020 196

Hướng dẫn thao tác allow remote database cho MSSQL trên windows

[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows

[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows

Ngày đăng01/12/2020 209

Hướng dẫn tạo file bath script backup database trên windows

Fix: The Remote Computer requires network level authentication

Fix: The Remote Computer requires network level authentication

Ngày đăng19/11/2020 354

Lỗi remote The Remote Computer requires network level authentication là do Network Level Authentication (or NLA) được enable

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Ngày đăng14/08/2020 856

Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn tất thành công hay chưa.

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

Ngày đăng11/08/2020 905

Bằng cách sử dụng URL Rewrite các bạn có thể triển khai cấu hình load balancing and reverse proxy. Máy chủ được sử dụng làm reverse proxy nhận các yêu cầu Web và sau đó chuyển tiếp chúng đến một số ứng dụng mạng nội bộ để xử lý.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

Ngày đăng08/06/2020 1,023

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Bài viết nổi bật

[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
[Mdaemon] Tăng session timeout cho webamail
Ngày đăng22/01/2021 94
[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
[Mdaemon] Giới hạn user gửi thư ra ngoài các domain
Ngày đăng19/01/2021 52
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 73
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 155
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 354
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 905
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 1,613
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,373
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 1,691
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 884