Thủ thuật khác

[crawlbot] Hướng Block Google bots hoặc các bot khác sử dụng .htaccess và robots.txt

[crawlbot] Hướng Block Google bots hoặc các bot khác sử dụng .htaccess và robots.txt

Ngày đăng04/05/2021 65

Đôi khi các bot crawl data web của bạn làm website bạn bị quá tải, hướng dẫn sau để khai báo block bot không cho bot crawl

Khắc phục lỗi laptop bị treo không tắt được máy sau khi lắp caddy bay

Khắc phục lỗi laptop bị treo không tắt được máy sau khi lắp caddy bay

Ngày đăng04/05/2021 58

Khắc phục lỗi laptop bị treo không tắt được máy, thường xuyên treo CPU sau khi lắp caddy bay

[SMB] Fix lỗi You can

[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol

Ngày đăng29/04/2021 164

Hướng Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol

[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows

[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows

Ngày đăng27/04/2021 79

Hướng dẫn thao tác tăng tốc độ xử lý cpu tối đa cho máy tính windows của bạn

[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox

[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox

Ngày đăng22/04/2021 71

Hướng dẫn thao tác vô hiệu hóa tab ẩn danh Mozilla Firefox trong Registry

[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD

[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD

Ngày đăng20/04/2021 118

Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD nếu không may bạn không vào được Control Panel

Hướng dẫn bật / tắt màn hình tràn cạnh cho Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Hướng dẫn bật / tắt màn hình tràn cạnh cho Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ngày đăng13/04/2021 144

Các bước đơn giản thao tác bật tắt màn hình tràn cạnh cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro

[Google] Range IP được Googlebot sử dụng trong khi thu thập dữ liệu

[Google] Range IP được Googlebot sử dụng trong khi thu thập dữ liệu

Ngày đăng01/01/2021 214

Giống như nhiều trang web phổ biến, Google sử dụng nhiều máy chủ khác nhau để xử lý các yêu cầu đến trang web và dịch vụ của mình.

[Gsuite] Hướng dẫn tạo DKIM cho mail gsuite

[Gsuite] Hướng dẫn tạo DKIM cho mail gsuite

Ngày đăng04/12/2020 258

Hướng dẫn tạo DKIM xác thức mail Gsuite

[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn

[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn

Ngày đăng03/12/2020 753

Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn để trỏ domain

[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân

[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân

Ngày đăng26/11/2020 285

Hướng dẫn thao tác cho phép user có quyền thay đổi ảnh cá nhân trên Gsuite

Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second

Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second

Ngày đăng03/11/2020 394

Hướng dẫn cánh tính chuyển đổi từ Megabit/s sang Kilobytes/sec

Bài viết nổi bật

[crawlbot] Hướng Block Google bots hoặc các bot khác sử dụng .htaccess và robots.txt
[crawlbot] Hướng Block Google bots hoặc các bot khác sử dụng .htaccess và robots.txt
Ngày đăng04/05/2021 65
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 164
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
[Windows] Tăng tốc độ xử lý CPU trên windows
Ngày đăng27/04/2021 79
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 71
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
Ngày đăng20/04/2021 118
Hướng dẫn bật / tắt màn hình tràn cạnh cho Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Hướng dẫn bật / tắt màn hình tràn cạnh cho Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ngày đăng13/04/2021 144
[Gsuite] Hướng dẫn tạo DKIM cho mail gsuite
[Gsuite] Hướng dẫn tạo DKIM cho mail gsuite
Ngày đăng04/12/2020 258
[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn
[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn
Ngày đăng03/12/2020 753
[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
Ngày đăng26/11/2020 285
Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second
Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second
Ngày đăng03/11/2020 394