[Viber] Hướng dẫn logout tài khoản trên Viber PC

Bài viết hướng dẫn các bạn thoát tài khoản viber trên PC bằng cách Deactivate trong Privacy & Security

1. Các bạn vào Viber PC

2. Chọn cài đặt

3. Chọn Privacy & Security

4. Chọn Deactivate


Chúc các bạn thành công

Bình luận