Phần mềm

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Ngày đăng06/11/2019 950

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Ngày đăng31/10/2019 883

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

Ngày đăng24/10/2019 726

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

Ngày đăng15/10/2019 1,003

Lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL là do phiên bản MySQL của bạn chưa hỗ trợ utf8mb4

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Ngày đăng10/10/2019 1,152

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Ngày đăng09/10/2019 1,618

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Update license Directadmin

Update license Directadmin

Ngày đăng09/10/2019 856

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Mod_Security Error Response body too large

Mod_Security Error Response body too large

Ngày đăng08/10/2019 828

Hướng dẫn khắc phục lỗi ModSecurity: Output filter: Response body too large khi chạy trên Plesk

Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

Ngày đăng07/10/2019 967

CustomBuild 2.0 có khả năng thêm các phương thức bổ sung cho http_methods bằng cách ghi đè danh sách mặc định.

internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

Ngày đăng01/10/2019 1,075

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

Ngày đăng29/09/2019 12,748

Bài viết hướng dẫn xuất database SQL Server ra thành file Script (.sql). Nếu SQL Server của bạn có version cao hơn SQL Server mà bạn muốn restore database vào thì giải phải xuất database của ra thành file script sau đó qua SQL Server có version thấp hơn đễ Run Query là giải pháp tốt nhất để restore database

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Ngày đăng29/09/2019 1,396

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Bài viết nổi bật

[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
Ngày đăng13/07/2021 119
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
Ngày đăng12/05/2021 103
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 284
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 115
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
Ngày đăng22/04/2021 169
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 190
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 244
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 275
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 123
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Ngày đăng28/12/2020 437