Phần mềm

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

Ngày đăng01/12/2020 507

HAProxy là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải. Máy chủ proxy có tính khả dụng cao cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP, truyền yêu cầu trên nhiều máy chủ.

[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan

[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan

Ngày đăng01/12/2020 303

Hướng dẫn bạn Loại trừ / Bỏ qua một đường dẫn nhất định khi maldet quét.

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

Ngày đăng26/11/2020 240

Hướng dẫn thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail

[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail

Ngày đăng26/11/2020 321

Hướng dẫn thay đổi logo webmail trên mdaemon

[Kerio Connect] Hướng dẫn reset password admin

[Kerio Connect] Hướng dẫn reset password admin

Ngày đăng25/11/2020 444

Nếu bạn quên mật khẩu admin, bạn có thể reset bằng cách edit file users.cfg

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

Ngày đăng22/11/2020 661

Hướng dẫn tạo chử ký cho email trong mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

Ngày đăng22/11/2020 543

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

Ngày đăng22/11/2020 509

Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon để gửi mail cho nhiều user email

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk

Ngày đăng25/10/2020 326

Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem khi start plesk
Starting sw-cp-serverd: nginx: [emerg] BIO_new_file("/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.pem") failed

Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

Ngày đăng03/10/2020 516

Một trong những tài khoản trong email zimbra gửi thư rác và quản trị viên zimbra cần khóa tài khoản các bạn có thể sử dụng các lệnh sau trong commad line

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Ngày đăng26/03/2020 2,135

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Ngày đăng24/02/2020 1,041

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Bài viết nổi bật

[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
Ngày đăng13/07/2021 119
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
Ngày đăng12/05/2021 103
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 284
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 115
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
Ngày đăng22/04/2021 169
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 190
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 244
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 275
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 123
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Ngày đăng28/12/2020 437