Phần mềm

[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting

[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting

Ngày đăng10/09/2021 67

Hướng dẫn cho phép user share screen (chia sẽ màn hình) trên Zoom Meeting

[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting

[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting

Ngày đăng10/09/2021 93

Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting, có thể tạo nhiều schedule

Hướng dẫn cài đặt Java 8 tên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Java 8 tên CentOS 7

Ngày đăng30/08/2021 97

Hướng dẫn cài đặt Java 8 Oracle trên CenOS 7

Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7

Ngày đăng28/08/2021 119

Netdata là một hệ thống theo dõi hiệu suất và tình trạng máy chủ, theo thời gian thực.

[MySQL] Lệnh optimize tất cả database trong mysql

[MySQL] Lệnh optimize tất cả database trong mysql

Ngày đăng25/08/2021 116

Hướng dẫn thao tác lệnh optimize tất cả database trong mysql trên linux và windows

[MySQL] Lệnh repair tất cả database trong mysql

[MySQL] Lệnh repair tất cả database trong mysql

Ngày đăng25/08/2021 114

Hướng dẫn thao tác lệnh repair tất cả database trong mysql trên linux và windows

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Ngày đăng14/08/2021 91

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.

[Outlook] Hướng dẫn recall message trên outlook 2016

[Outlook] Hướng dẫn recall message trên outlook 2016

Ngày đăng02/08/2021 178

Hướng dẫn recall message trên outlook 2016 khi gửi nhầm email

[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL

[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL

Ngày đăng02/08/2021 105

Hướng dẫn thao tác allow remote database MySQL trên linux và windows

[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle

[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle

Ngày đăng13/07/2021 195

Hướng dẫn thay đổi domain chính cho website moodle

[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop

[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop

Ngày đăng29/06/2021 190

Hướng dẫn thao tác fix lỗi không thể tạo document mới sau khi cài đặt photoshop

[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email

[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email

Ngày đăng12/05/2021 153

Hướng dẫn cách user tự kiểm tra dung lượng trên webmail

Bài viết nổi bật

[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting
[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting
Ngày đăng10/09/2021 67
[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting
[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting
Ngày đăng10/09/2021 93
Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Netdata monitor trên CentOS 7
Ngày đăng28/08/2021 119
[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux
Ngày đăng14/08/2021 91
[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL
[MySQL] Hướng dẫn Allow remote database trong MySQL
Ngày đăng02/08/2021 105
[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle
Ngày đăng13/07/2021 195
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email
Ngày đăng12/05/2021 153
[SMB] Fix lỗi You can
[SMB] Fix lỗi You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol
Ngày đăng29/04/2021 528
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox
Ngày đăng22/04/2021 212
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome
Ngày đăng22/04/2021 272