Phần mềm

[moodle] Hướng dẫn đổi domain trên moodle

Ngày đăng13/07/2021 119

Hướng dẫn thay đổi domain chính cho website moodle

1. Các bạn tìm đến file config.php

2. Thay đối giá trị wwwroot

vd nội dung mẫu sau:

$CFG->wwwroot   = 'http://learning.itcweb.net';
$CFG->dataroot  = '/var/moodledata';
$CFG->admin     = 'admin';

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop
[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop
Ngày đăng29/06/2021 83
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 241
[Python] ImportError: No module named requests
[Python] ImportError: No module named requests
Ngày đăng28/03/2021 168
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 275
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx
Ngày đăng16/03/2021 190
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 123
[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên centos
[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên centos
Ngày đăng02/01/2021 322
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Ngày đăng28/12/2020 434
[MSSQL] Allow remote database trên windows
[MSSQL] Allow remote database trên windows
Ngày đăng17/12/2020 393
[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan
[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan
Ngày đăng01/12/2020 303