[Mdaemon] Giới hạng dung lượng gửi nhận email trên Webmail Admin

Hướng dẫn giới hạn dung lượng gửi nhận email trên Mdaemon thông qua tài khoản mail admin

1. Các bạn login và tài khoản admin mail bằng link IP:1000

2. Chọn Setup > Server Settings > Servers

Tại dòng  ... always refuses all messages larger than: các bạn ghi dung lượng tối da cho phép gửi nhận ở đây nhé tính theo KB

Nếu các bạn để 0 là không giới hạn nhé


Lưu ý: ở đây chỉ là giới hạn server của bạn được phép gửi nhận thôi nhé, việc gửi đi bên đối tác có nhận được không thì tùy thuộc vào email server của đối tác có bị giới hạn nhận hay không nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận