Linux

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Ngày đăng13/09/2019 1,010

Varnish là một bộ tăng tốc HTTP được thiết kế cho các trang web có nội dụng lớn như API chiếm nhiều tài nguyên. Varnish tập trung chủ yếu vào HTTP

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Ngày đăng07/09/2019 628

Hướng dẫn thay đổi version php trên hosting cpanel sử dụng cloud linux php selector

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Ngày đăng07/09/2019 498

Bài viết hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel có kèm hình ảnh.

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

Ngày đăng06/09/2019 1,643

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux, hiệu quả trong việc check inodes file của folder nào chiếm dụng nhiều.

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Ngày đăng05/09/2019 778

Hướng dẫn cấu hình PHP Processor cho Nginx để chạy web php

Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

Ngày đăng04/09/2019 569

Nếu các bạn bị lỗi khi start vps: (error) quota file is corrupted các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

Ngày đăng04/09/2019 770

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu trong 2 bước.

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

Ngày đăng04/09/2019 599

Hướng dẫn nâng cấp custombuild 2.0 với các giá trị mặc định trong option.conf trên DirectAdmin

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

Ngày đăng04/09/2019 940

Bài viết  hướng dẫn enable Exif trên directadmin, bình cách chỉnh sửa cấu hình file configure.php

Disable / Enable ping trên linux centos

Disable / Enable ping trên linux centos

Ngày đăng03/09/2019 770

Hướng dẫn thao tác lệnh trên Centos Disable / Enable ping (icmp) đơn giản và hiệu quả

Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync

Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync

Ngày đăng03/09/2019 1,256

Chỉ cần một máy linux các bạn có thuyển chuyển tất cả các email từ một server này sang server. Bạn sẽ tạo ra một csv với thông tin của mọi người và chỉ cần chạy một lệnh để chuyển qua tất cả.

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 16
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 69
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 35
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 80
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 84
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 32
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 66
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 85
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 75
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 97