Linux

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

Ngày đăng08/10/2019 914

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với lệnh rsync trên linux

Lỗi: MySQL server has gone away

Lỗi: MySQL server has gone away

Ngày đăng07/10/2019 973

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Ngày đăng29/09/2019 1,316

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Ngày đăng26/09/2019 1,007

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

Ngày đăng26/09/2019 1,220

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Set default php version trong shell linux

Set default php version trong shell linux

Ngày đăng23/09/2019 713

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Ngày đăng20/09/2019 1,434

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Ngày đăng20/09/2019 856

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2

Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2

Ngày đăng19/09/2019 1,041

Custombuild 2 cho phép reverse-proxy NGINX + Apache chạy trên Directadmin, mà không cần đến dịch vụ hay plugin của bên thứ 3 giúp server có thể chịu tải tốt hơn

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Ngày đăng19/09/2019 753

Nếu chắn bạn đã tạo đúng user password ftp nhưng không thể đăng nhập được, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để add lại các tài khoản ftp của hệ thống vào file /etc/proftpd.passwd

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

Ngày đăng19/09/2019 1,370

Hướng dẫn khai báo relay smtp trên exim DirectAdmin

Set speed port on linux

Set speed port on linux

Ngày đăng17/09/2019 1,181

Nếu các đường truyền của bạn được sử dụng 1000Mb/s nhưng port mạng chỉ nhận 100Mb/s các bạn chạy lệnh sau để up full port.

Bài viết nổi bật

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 64
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 70
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 60
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 78
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 144
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 83
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 156
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 130
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 68