[Kerio Connect] Hướng dẫn gửi BCC trên webmail Kerio

Hướng dẫn thêm BCC khi gửi mail trên webamail Kerio

1. Các bạn login vào webmail

2. Chọn COMPOSE để soạn mail

3. Trong khung soạn mail để hiển thị thêm BCC các bạn chọn ... kế bên SECURITY sau đó chọn BCC


Chúc các bạn thành công.

Bình luận