Mã nguồn

[JavaScript] Hướng dẫn tạo button go top trong html

Ngày đăng08/07/2021 41

Hướng dẫn tạo Script đơn giản go top trong html

1. Các bạn tạo 1 trang html với nội dung:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<div class="tall">Go Top Page</div>
<a class="btnGotop">Go To Top</a>

2. Tạo code javascript go top như sau

$(".btnGotop").on("click", function(e){
   $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, "slow");
});

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[IIS] Khắc phục lỗi CORs missing allow origin IIS
[IIS] Khắc phục lỗi CORs missing allow origin IIS
Ngày đăng29/06/2021 74
[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
Ngày đăng31/05/2021 115
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
Ngày đăng20/05/2021 131
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
Ngày đăng19/05/2021 120
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
Ngày đăng09/05/2021 126
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
Ngày đăng25/03/2021 175
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
Ngày đăng21/03/2021 151
[PHP] Fix lỗi PHP Warning:  Unterminated comment starting
[PHP] Fix lỗi PHP Warning: Unterminated comment starting
Ngày đăng18/03/2021 263
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
Ngày đăng06/01/2021 126
[Javascript] Replacte URL trên javascript
[Javascript] Replacte URL trên javascript
Ngày đăng03/12/2020 260