Linux

Hướng dẫn fix lỗi no module named yum

Ngày đăng02/10/2020 677

Hướng dẫn fix lỗi khi sử dụng lệnh yum trên centos, yum update bị lỗi no module named yum

Giải pháp 1

  • ln -s /etc/yum.conf /etc/yum/yum.conf

Giải pháp 2

Remove phiên bản python mới cài đặt

  • rm /usr/bin/python hoặc unlink /usr/bin/python

Link python đúng version (x.y)

  • ll /usr/bin/python*
  • ln -s /usr/bin/pythonx.y /usr/bin/python

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,200
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Ngày đăng04/06/2020 1,284
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Ngày đăng04/06/2020 996
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Ngày đăng30/05/2020 1,145
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Ngày đăng09/05/2020 1,286
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Ngày đăng06/05/2020 1,065
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Ngày đăng27/03/2020 771
Enable MySQL Log Slow Queries
Enable MySQL Log Slow Queries
Ngày đăng25/03/2020 754
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Ngày đăng13/02/2020 1,022
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Ngày đăng13/01/2020 812