Linux

Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux

Ngày đăng20/11/2020 328

Sau khi cài đặt php, thông thường short_open_tag bị tắt theo mặc định trên php.ini. Bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng hàm phpinfo () PHP.

Dưới đây là hướng dẫn bật short_open_tag trên linux

1. Tìm kiếm php.ini trên linux bằng lệnh sau

 php --ini

2. Edit file  php --ini và tìm đến dòng short_open_tag chọn On

short_open_tag = On

Sau đó restart webserver của bạn apache hoặc nginx,..

service httpd restart

hoặc

server nginx restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 676
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,200
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Ngày đăng04/06/2020 1,284
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Ngày đăng04/06/2020 996
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Ngày đăng30/05/2020 1,145
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Ngày đăng09/05/2020 1,286
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Ngày đăng06/05/2020 1,065
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Ngày đăng27/03/2020 771
Enable MySQL Log Slow Queries
Enable MySQL Log Slow Queries
Ngày đăng25/03/2020 754
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Ngày đăng13/02/2020 1,022