Hosting

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

Ngày đăng11/10/2021 216

Hướng dẫn thao tác cài đặt cPanel trên linux

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Ngày đăng14/08/2020 1,525

Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn tất thành công hay chưa.

Fixed: Invalid command

Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Ngày đăng07/11/2019 1,979

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi start httpd: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Ngày đăng07/11/2019 1,303

Hướng dẫn thao tác bỏ tính năng check ip khi login vào DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Ngày đăng06/11/2019 1,320

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Ngày đăng29/10/2019 1,006

Hướng dẫn fix lỗi Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

Ngày đăng29/10/2019 1,397

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

Ngày đăng29/10/2019 1,137

Hướng dẫn sử dung lệnh để list user hoặc domain có trên hosting cpanel

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Ngày đăng09/10/2019 2,026

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Update license Directadmin

Update license Directadmin

Ngày đăng09/10/2019 1,287

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Ngày đăng29/09/2019 1,648

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

Ngày đăng26/09/2019 1,795

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Bài viết nổi bật

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
Ngày đăng11/10/2021 216
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,303
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,648
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,703
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,708
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,454