Thủ thuật khác

[Gsuite] Hướng dẫn tạo DKIM cho mail gsuite

Ngày đăng04/12/2020 392

Hướng dẫn tạo DKIM xác thức mail Gsuite

Lưu ý: Sau khi tạo tài khoản Google Workspace và bật Gmail, bạn cần phải đợi 24–72 giờ mới có thể tạo khóa DKIM.

1. Các bạn chọn > Ứng dụng > Google Workspace > Gmail

workspace-gmail

2. Sau đó chọn xác thực mail

select-dkim

3. Tại cửa sổ xác thực mail các bạn chọn Tạo bản ghi mới

4. Ở khung tạo bản ghi các bạn chọn độ dài bit khóa > Tạo

create-record

5. Sau khi hệ thống gsuite tạo bộ TXT các bạn trỏ record như giá trị vừa tạo và chọn Bắt đầu xác thực nhé

select-verify

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn
[megadomain] Hướng dẫn truy cập quản trị domain megadomain.vnn.vn
Ngày đăng03/12/2020 1,436
[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
Ngày đăng26/11/2020 364
Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second
Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second
Ngày đăng03/11/2020 541
Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)
Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)
Ngày đăng14/08/2020 1,202
Link gỡ blacklist hotmail
Link gỡ blacklist hotmail
Ngày đăng26/09/2019 1,070
SBRO - Safe Browsing - Loại bỏ SPAM trên Internet
SBRO - Safe Browsing - Loại bỏ SPAM trên Internet
Ngày đăng19/09/2019 741
Hướng dẫn trỏ domain về google site trên zonedns.vn
Hướng dẫn trỏ domain về google site trên zonedns.vn
Ngày đăng19/09/2019 1,707