Thủ thuật khác

[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân

Ngày đăng26/11/2020 365

Hướng dẫn thao tác cho phép user có quyền thay đổi ảnh cá nhân trên Gsuite

1. Đăng nhập vào admin.google.com > chọn > Thư mục > Cài đặt thư mục

2. Ở trang Cài đặt thư mục chọn Chỉnh sửa hồ sơ

3. Ở màn hình Chỉnh sửa hồ sơ các bạn check vào Ảnh và chọn Lưu

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar: