DirectAdmin

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Ngày đăng03/05/2020 1,067

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Sau đó thêm thông số max_username_length hoặc thay đổi nếu đã tồn tại

max_username_length=15

Như vậy bạn có thể tạo user với độ dài 15 ký tự trong DirectAdmin

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Ngày đăng14/04/2020 1,030
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
Ngày đăng14/04/2020 931
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Ngày đăng07/04/2020 1,524
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Ngày đăng06/04/2020 814
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Ngày đăng26/03/2020 969
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 824
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,142
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 966
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,362
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,051