DirectAdmin

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Ngày đăng07/11/2019 1,052

Mặc định DirectAdmin sẽ check ip khi login.

Đối với một số khách hàng, IP của họ được thay đổi giữa các yêu cầu, ngăn họ login vào DA.

Để bỏ tính năng check ip chúng ta thao tác như sau:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm giá trị  disable_ip_check

default:

disable_ip_check=0

enable:

disable_ip_check=1

Sau đó khởi động lại DirectAdmin

service directadmin restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,049
Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938
Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,461
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,339
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 920
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,604
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,367
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Ngày đăng04/09/2019 824
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,235