DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

Ngày đăng24/02/2021 16

DKIM sẽ ký thư đi và máy chủ nhận sẽ kiểm tra chữ ký đó so với các bản ghi DNS được thêm vào zonedns của bạn để xác minh chữ ký và hạ điểm thư rác nếu nó vượt qua.

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'

Ngày đăng19/02/2021 69

Hướng dẫn fix lỗi Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list' khi tạo user hoặc change password trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

Ngày đăng21/01/2021 75

Khắc phục lỗi giới hạn độ dài nội dung email khi gửi vào mailinglist trên Exim DirectAdmin.

[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới

[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới

Ngày đăng13/01/2021 80

Hướng dẫn thao tác upgrade version mới nhất cho DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server

[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server

Ngày đăng08/01/2021 77

LiteSpeed Web Server là phần mềm thay thế Apache và là máy chủ hiệu suất cao

[DirectAdmin] Username length setting

[DirectAdmin] Username length setting

Ngày đăng21/12/2020 129

Hướng dẫn tăng độ dài Username trong DirectAdmin <Username length>

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh

Ngày đăng19/12/2020 121

Hướng dẫn xóa Message System của DirectAdmin trong ssh

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution

Ngày đăng21/11/2020 241

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin với giạo diện Evolution mới kèm hình ảnh giúp các bạn dể hiểu hơn

Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Ngày đăng05/09/2020 541

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Enable http2 trên DirectAdmin

Enable http2 trên DirectAdmin

Ngày đăng26/08/2020 639

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải web. Nó được bắt nguồn từ giao thức SPDY thử nghiệm trước đó, do Google phát triển ban đầu.

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

Ngày đăng08/06/2020 1,095

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Ngày đăng03/05/2020 780

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 16
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 69
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 75
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 80
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 77
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 129
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 241
Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
Ngày đăng26/08/2020 639
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,095
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Ngày đăng07/04/2020 1,028