DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa brute force logs

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa brute force logs

Ngày đăng01/10/2021 45

Hướng dẫn xóa brute force logs trong SSH cho DirectAdmin

[DirectAdmin] Khắc phục lỗi  Requested

[DirectAdmin] Khắc phục lỗi Requested 'icu-uc >= 50.1' but version of icu-uc is 4.8.1

Ngày đăng29/09/2021 83

Khắc phục lỗi  Requested 'icu-uc >= 50.1' but version of icu-uc is 4.8.1 khi build php trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user hosting trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user hosting trên DirectAdmin

Ngày đăng11/08/2021 150

Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user
Error altering user 'username': View 'mysql.user' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them

[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2

[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2

Ngày đăng03/08/2021 163

Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2.0

[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed

[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed

Ngày đăng14/06/2021 219

Hướng dẫn thao tác build OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

Ngày đăng03/06/2021 206

Hướng dẫn fix lỗi Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh khi backup FTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

Ngày đăng02/06/2021 179

Hướng dẫn thao tác thay đỗi version trên DirectAdmin sử dụng Multi PHP

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

Ngày đăng21/05/2021 118

Vì lý do gì đó bạn cần đổi password của tất cả user, itcweb sẽ hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

Ngày đăng13/05/2021 154

Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin, chuyển từ PureFTP sang ProFTP

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

Ngày đăng29/04/2021 161

Hướng dẫn thao tác đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

Ngày đăng27/04/2021 272

Hướng dẫn khách phục lỗi khi san_config khi cài đặt lets encrypt trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

Ngày đăng20/04/2021 369

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ mã nguồn mở, vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng.

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Khắc phục lỗi  Requested
[DirectAdmin] Khắc phục lỗi Requested 'icu-uc >= 50.1' but version of icu-uc is 4.8.1
Ngày đăng29/09/2021 83
[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user hosting trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user hosting trên DirectAdmin
Ngày đăng11/08/2021 150
[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2
[DirectAdmin] Hướng dẫn build mariadb cho DirectAdmin sử dụng custombuild 2
Ngày đăng03/08/2021 163
[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed
[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed
Ngày đăng14/06/2021 219
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
Ngày đăng02/06/2021 179
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
Ngày đăng21/05/2021 118
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
Ngày đăng29/04/2021 161
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 369
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 233
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 199