DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

Ngày đăng29/04/2021 37

Hướng dẫn thao tác đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

Ngày đăng27/04/2021 40

Hướng dẫn khách phục lỗi khi san_config khi cài đặt lets encrypt trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

Ngày đăng20/04/2021 40

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ mã nguồn mở, vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng.

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin

Ngày đăng14/04/2021 111

Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào của domain sang một email khác trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

Ngày đăng24/02/2021 97

DKIM sẽ ký thư đi và máy chủ nhận sẽ kiểm tra chữ ký đó so với các bản ghi DNS được thêm vào zonedns của bạn để xác minh chữ ký và hạ điểm thư rác nếu nó vượt qua.

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'

Ngày đăng19/02/2021 144

Hướng dẫn fix lỗi Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list' khi tạo user hoặc change password trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

Ngày đăng21/01/2021 108

Khắc phục lỗi giới hạn độ dài nội dung email khi gửi vào mailinglist trên Exim DirectAdmin.

[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới

[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới

Ngày đăng13/01/2021 134

Hướng dẫn thao tác upgrade version mới nhất cho DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server

[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server

Ngày đăng08/01/2021 155

LiteSpeed Web Server là phần mềm thay thế Apache và là máy chủ hiệu suất cao

[DirectAdmin] Username length setting

[DirectAdmin] Username length setting

Ngày đăng21/12/2020 188

Hướng dẫn tăng độ dài Username trong DirectAdmin <Username length>

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh

[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh

Ngày đăng19/12/2020 187

Hướng dẫn xóa Message System của DirectAdmin trong ssh

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution

Ngày đăng21/11/2020 307

Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin với giạo diện Evolution mới kèm hình ảnh giúp các bạn dể hiểu hơn

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
Ngày đăng29/04/2021 37
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 40
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 111
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 144
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 108
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 134
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 155
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 188
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 307