DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed

[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed

Ngày đăng14/06/2021 120

Hướng dẫn thao tác build OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

Ngày đăng03/06/2021 108

Hướng dẫn fix lỗi Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh khi backup FTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin

Ngày đăng02/06/2021 91

Hướng dẫn thao tác thay đỗi version trên DirectAdmin sử dụng Multi PHP

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

Ngày đăng21/05/2021 59

Vì lý do gì đó bạn cần đổi password của tất cả user, itcweb sẽ hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin

Ngày đăng13/05/2021 85

Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin, chuyển từ PureFTP sang ProFTP

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

Ngày đăng29/04/2021 109

Hướng dẫn thao tác đổi ip server trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

Ngày đăng27/04/2021 159

Hướng dẫn khách phục lỗi khi san_config khi cài đặt lets encrypt trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

Ngày đăng20/04/2021 190

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ mã nguồn mở, vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng.

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin

Ngày đăng14/04/2021 169

Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào của domain sang một email khác trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

Ngày đăng24/02/2021 144

DKIM sẽ ký thư đi và máy chủ nhận sẽ kiểm tra chữ ký đó so với các bản ghi DNS được thêm vào zonedns của bạn để xác minh chữ ký và hạ điểm thư rác nếu nó vượt qua.

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'

Ngày đăng19/02/2021 232

Hướng dẫn fix lỗi Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list' khi tạo user hoặc change password trên DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

Ngày đăng21/01/2021 171

Khắc phục lỗi giới hạn độ dài nội dung email khi gửi vào mailinglist trên Exim DirectAdmin.

Bài viết nổi bật

[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed
[DirectAdmin] Hướng dẫn build OpenLiteSpeed
Ngày đăng14/06/2021 120
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
Ngày đăng02/06/2021 91
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
Ngày đăng21/05/2021 59
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
Ngày đăng29/04/2021 109
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 190
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 169
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 144
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 232
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 171
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 211