Linux

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

Ngày đăng23/02/2021 207

Module mod_rewrite giúp các bạn biến tấu lại url website theo cách riêng của bạn

Bài viết hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

1. Cài đặt mod_rewrite

sudo a2enmod rewrite

sau đó restart lại apache2

sudo systemctl restart apache2

 2. Khai báo AllowOverride

Các bạn tìm đến vhost cần chạy url rewrite và thêm vào như mẫu sau

<Directory /var/www/>  
    AllowOverride All
</Directory>

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 428
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 549
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 272
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 269
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 359
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 234
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 4,136
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 463