cPanel

[cPanel] Hướng dẫn suspend và unsuspend account hosting trong SSH

[cPanel] Hướng dẫn suspend và unsuspend account hosting trong SSH

Ngày đăng23/11/2021 301

Khắc phục lỗi không thể unsuspend account trong cpanel, sử dụng ssh để suspend và unsuspend account

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

Ngày đăng06/11/2021 268

Lệnh hữu ích chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh khi license cPanel của bạn hết hạn. Bạn vẫn có thể chuyển đổi giữa các máy chủ web bằng cách thực hiện lệnh này qua terminal / ssh.

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

Ngày đăng11/10/2021 216

Hướng dẫn thao tác cài đặt cPanel trên linux

[cPanel] Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel

[cPanel] Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel

Ngày đăng11/10/2021 221

Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel. Việc xác thực nghiêm ngặt yêu cầu địa chỉ IP hiện tại và địa chỉ IP cookie phải khớp chính xác.

Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty

Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty

Ngày đăng15/01/2021 572

Hướng dẫn khách phục lỗi SSLCertificateFile: file '/var/cpanel/ssl/cpanel/mycpanel.pem' does not exist or is empty khi start apache

[cPanel] The MySQL server is currently offline

[cPanel] The MySQL server is currently offline

Ngày đăng06/01/2021 529

Hướng dẫn fix lỗi The MySQL server is currently offline. adminbin Cpanel/cpmysql/DBCACHE

[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel

[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel

Ngày đăng23/11/2020 958

Hướng dẫn cài đặt redis cache trên cpanel bao gồm cloudlinux

Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux

Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux

Ngày đăng20/01/2020 1,291

Hướng dẫn thêm date.timezone vào php selector CloudLinux

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

Ngày đăng29/10/2019 1,397

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

Ngày đăng29/10/2019 1,137

Hướng dẫn sử dung lệnh để list user hoặc domain có trên hosting cpanel

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Ngày đăng07/09/2019 1,027

Hướng dẫn thay đổi version php trên hosting cpanel sử dụng cloud linux php selector

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Ngày đăng07/09/2019 911

Bài viết hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel có kèm hình ảnh.

Bài viết nổi bật

[cPanel] Hướng dẫn suspend và unsuspend account hosting trong SSH
[cPanel] Hướng dẫn suspend và unsuspend account hosting trong SSH
Ngày đăng23/11/2021 301
[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh
[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh
Ngày đăng06/11/2021 268
[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel
Ngày đăng11/10/2021 216
[cPanel] Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel
[cPanel] Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel
Ngày đăng11/10/2021 221
Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty
Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty
Ngày đăng15/01/2021 572
[cPanel] The MySQL server is currently offline
[cPanel] The MySQL server is currently offline
Ngày đăng06/01/2021 529
[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
Ngày đăng23/11/2020 958
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Ngày đăng20/01/2020 1,291