Thủ thuật khác

Cách tính chuyển đổi Megabit per second sang Kilobyte per second

Ngày đăng03/11/2020 542

Hướng dẫn cánh tính chuyển đổi từ Megabit/s sang Kilobytes/sec

1 Kilobyte/sec = (8 × Megabit/sec) / 1000.
1 Megabit/s = 125 Kilobytes/sec

Mbps : Megabit per second (Mbit/s hoặc Mb/s)
kB/s : Kilobyte per second
1 byte = 8 bits
1 bit  = (1/8) bytes
1 bit  = 0.125 bytes
1 kilobyte = 10001 bytes
1 megabit  = 10002 bits
1 megabit  = (1000 / 8) kilobytes
1 megabit  = 125 kilobytes
1 megabit/second = 125 kilobytes/second
1 Mbps = 125 kB/s

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar: